Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen Lemminkäinen Oyj:lle 3.7.2016 alkaen

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, "MAR") mukaisia Lemminkäinen Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen:

Ilmoitukset on tehtävä Lemminkäinen Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

Huomioiden Lemminkäisen velvoite julkistaa johtohenkilöiden liiketoimet, Lemminkäinen suosittaa, että liiketoimesta ilmoitetaan Lemminkäiselle vapaamuotoisesti sinä päivänä jolloin liiketoimi on tehty sekä, että täydellinen ilmoitus tehdään Lemminkäiselle kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

Lomake löytyy osoitteesta:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Documents/ManagersTransactionsForm_FI.pdf (Internet Explorer)

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

Lemminkäinen Oyj:n LEI-tunnus 7437004WJ8GW8WTL8A35
Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus LEM1S
Lemminkäinen Oyj:n osakkeen ISIN-koodi FI0009900336
Ilmoitusnumero (notification reference) Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen

Älä lähetä lomaketta postitse määräajan (3 työpäivää) lyhyyden vuoksi.

Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti:

  • Lähetys Finanssivalvonnalle:
    • Mene osoitteeseen https://securemail.bof.fi ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi
  • Lähetys Lemminkäinen Oyj:lle:
    • Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen trading@lemminkainen.com
    • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Lemminkäisellä tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen trading@lemminkainen.com

Ilmoitusten julkaisu

Lemminkäinen Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 3.7.2016 jälkeen johdon omistukset -sivulta.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa Finanssivalvonnan sivuilta.

Johdon ja lähipiirin liiketoimia koskeva rekisteriseloste.