Yhdistyminen

Lemminkäinen ja YIT suunnittelevat yhdistymistä yhdeksi johtavista kaupunkikehittäjistä Pohjois-Euroopassa.

Yhdistymissuunnitelma on saanut hyväksynnän molempien yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka pidettiin 12.9.2017. Yhdistymisen toteutuminen edellyttää lisäksi kilpailuvirastojen hyväksyviä päätöksiä toimintamaissamme.

Suomessa Kilpailu- ja kuluttajaviraston (”KKV”) Lemminkäisen ja YIT:n sulautumista koskeva selvitys on edelleen kesken. Markkinaoikeus on 13.12.2017 myöntänyt KKV:lle asian käsittelyyn jatkoaikaa KKV:n pyynnön mukaisesti 26.1.2018 asti. KKV voi jatketussa käsittelyssä hyväksyä sulautumisen sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää sulautumisen. Jatkoajan myöntämisen johdosta sulautuminen toteutuu todennäköisesti aikaisintaan 1.2.2018.

Vaikka valmistelemme yhdistymistä, jatkamme toimintaamme itsenäisinä pörssiyhtiöinä kilpailulainsäädännön mukaisesti toimien. Osallistumme erillisinä yhtiöinä tarjouskilpailuihin ja pidämme itsenäisesti yhteyttä omiin asiakkaisiimme, toimittajiimme ja kumppaneihimme. Myös kaikki voimassa olevat sopimukset ja projektit asiakkaidemme, kumppaneidemme ja alihankkijoidemme kanssa jatkuvat suunnitellusti.

Materiaalia

 

Päivitetty 13.12.2017