Tulosohjeistus

Strategisten ja taloudellisten tavoitteiden lisäksi Lemminkäinen antaa osavuosikatsauksissaan sanallisen arvion taloudellisista näkymistä, mikä sisältää johdon arvion kuluvan vuoden liikevaihdon ja tuloksen kehityksestä.

Tulosohjeistus vuodelle 2017:

Lemminkäinen päivitti 12.9.2017 tulosohjeistustaan vuodelle 2017. "Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2017 sen liikevaihto kasvaa vuodesta 2016 (1 682,7 milj. euroa). Oikaistun liikevoiton yhtiö odottaa vuonna 2017 paranevan vuoden 2016 oikaistusta liikevoitosta (45,1 miljoonaa euroa)."

Liikevoitosta oikaistaan tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat olennaiset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kuten suunniteltuun yhdistymiseen liittyvät transaktiokulut, oikeudenkäynteihin liittyvät kulut, korvaukset ja palautukset sekä ydinliiketoimintaan kuulumattomat arvonalentumiset.

Yhtiön antamat tulosohjeistukset (tulosvaroitukset) osavuosikatsausten yhteydessä ja tuloksen toteuma tilikauden päättyessä

 

Ohjeistus
annettu

Ohjeistus

Toteuma

  26.10.2017:
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017

Ohjeistus vuodelle 2017 säilyy muuttumattomana.

 
  12.9.2017: Ylimääräinen yhtiökokous

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2017 sen liikevaihto kasvaa vuodesta 2016 (1 682,7 milj. euroa). Oikaistun liikevoiton yhtiö odottaa vuonna 2017 paranevan vuoden 2016 oikaistusta liikevoitosta (45,1 miljoonaa euroa). Lue tiedote.

 
  27.7.2017:
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017

Ohjeistus vuodelle 2017 säilyy muuttumattomana.

 
  27.4.2017:
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017

Ohjeistus vuodelle 2017 säilyy muuttumattomana.

 
Vuosi 2017 9.2.2017
Tilinpäätöstiedote 2016

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2017 sen liikevaihto kasvaa vuodesta 2016 (1 682,7 milj. euroa). Liikevoiton (IFRS) vuonna 2017 yhtiö odottaa paranevan 45,1 miljoonasta eurosta, joka vastaa vuoden 2016 operatiivista toimintaa.

 
Vuosi 2016 9.11.2016: Tulosvaroitus

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2016 sen liikevaihto on 1,7 miljardin euron tasolla. Liikevoiton (IFRS) vuonna 2016 yhtiö odottaa paranevan selvästi vuoteen 2015 verrattuna (37,3 milj. euroa).

Vuonna 2016 liikevaihto oli 1 682,7 (1 879) milj. euroa ja liikevoitto (IFRS) oli 67,6 (37,3) milj. euroa.
  27.10.2016:
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2016 sen liikevaihto on 1,8 miljardin euron tasolla. Liikevoiton (IFRS) vuonna 2016 yhtiö odottaa paranevan selvästi vuoteen 2015 verrattuna (37,3 milj. euroa).

 
  20.10.2016: Tulosvaroitus

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2016 sen liikevaihto on 1,8 miljardin euron tasolla. Liikevoiton (IFRS) vuonna 2016 yhtiö odottaa paranevan selvästi vuoteen 2015 verrattuna (37,3 milj. euroa).
Lue tiedote

 
  28.7.2016:
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2016

Ohjeistus vuodelle 2016 säilyy muuttumattomana.

 
  28.4.2016:
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2016

Ohjeistus vuodelle 2016 säilyy muuttumattomana.

 
  4.2.2016 Tilinpäätöstiedote 2015

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2016 sen liikevaihto on 1,8 miljardin euron tasolla. Liikevoiton (IFRS) vuonna 2016 yhtiö odottaa paranevan vuoteen 2015 verrattuna.

 

Vuosi 2015

5.2.2015: Tilinpäätöstiedote 2014 (ohjeistus toistettu Q1,Q2 ja Q3/2015 osavuosikatsauksen yhteydessä)

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2015 sen liikevaihto ei kasva vuoden 2014 tasosta. Liikevoiton (IFRS) vuonna 2015 yhtiö odottaa paranevan vuoteen 2014 verrattuna.

Vuonna 2015 liikevaihto oli 1 879 (2 045) milj. euroa ja liikevoitto (IFRS) oli 37,3 (36,3) milj. euroa.

Vuosi 2014

30.7.2014:
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto laskee hieman vuodesta 2013, mutta vuoden 2014 liikevoitto paranee selvästi vuoden 2013 liikevoitosta (ilman kertaeriä). Vuonna 2013 liikevaihto oli 2 020,1 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaeriä oli -3,9 milj. euroa. Ohjeistus pysyy muuttumattomana jatkuvien toimintojen osalta. Talotekniikka-liiketoiminnan vaikutus on eliminoitu vertailuvuoden 2013 luvuista.

Vuonna 2014 liikevaihto oli 2 045 (2 020) milj. euroa ja liikevoitto (IFRS) oli 36,3 (-89) milj. euroa.

Vuosi
2013

28.11.2013: Tulosvaroitus

Vuoden 2013 liikevaihdon odotetaan pysyvän vuoden 2012 tasolla. Tulos on selvästi tappiollinen.
Lue tiedote

Vuonna 2013 liikevaihto oli 2 020 (2 268) milj. euroa ja liikevoitto (IFRS) oli -89 (50) milj.euroa.

 

18.7.2013:
Tulosvaroitus

Lemminkäinen arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto pysyy vuoden 2012 tasolla. Vuoden 2013 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2012 tasosta.
Lue tiedote

 

 

19.4.2013:
Tulosvaroitus
Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2013 sen liikevaihto ja liikevoitto pysyvät vuoden 2012 tasolla.
Lue tiedote
 
  7.2.2013:
Tilinpäätöstiedote 2012

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2013 sen liikevaihto pysyy vuoden 2012 tasolla ja liikevoitto on parempi kuin vuonna 2012.

 
Vuosi
2012
9.2.2012:
Tilinpäätöstiedote 2011
(ohjeistus toistettu Q1,Q2 ja Q3/2012 osavuosikatsauksen yhteydessä)

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2012 sen liikevaihto pysyy vuoden 2011 tasolla ja tulos ennen veroja on parempi kuin vuonna 2011.

Vuonna 2012 liikevaihto oli 2 268 milj. euroa (2 184) ja tulos ennen veroja oli 29 milj. euroa (25).
Vuosi
2011
4.11.2010:
Osavuosikatsaus
Q3/2010
(ohjeistus toistettu Q4/2010 sekä Q1, Q2 ja Q3/2011 osavuosikatsausten yhteydessä)

Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2011 yhtiön liikevaihto kasvaa ja tulos ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2010.

Vuonna 2011 Lemminkäisen liikevaihto oli 2274 milj. euroa (1830). Tulos ennen veroja oli 35 milj. euroa (7,6).

 

Päivitetty 26.10.2017