Toimitusjohtajan katsaus

Hyvät Lemminkäisen osakkeenomistajat

Olemme saaneet päätökseen vuonna 2014 aloittamamme strategiakauden ensimmäisen vaiheen. Yhtiöllä on nyt huomattavasti vahvempi taserakenne ja taloudellinen asema. Vuoden 2014 maaliskuusta sidottu pääomamme on pienentynyt 691 milj. eurosta 388 milj. euroon ja korollinen nettovelkamme on laskenut vastaavasti 364 milj. eurosta 81 milj. euroon. Lisäksi olemme pienentäneet hybridilainojemme määrää nimellisarvoltaan 140 milj. eurosta 35 milj. euroon. Kahden vuoden aikana olemme myös luopuneet ydinliiketoimintaan kuulumattomista liiketoiminnoista ja muuttaneet talonrakentamisen painopistettämme Venäjällä.

Vuoden 2016 liikevoittomme parani edellisvuodesta. Tulostaan paransivat päällystys ja Suomen talonrakentaminen. Suurin osa tulosparannuksestamme, 27 milj. euroa, tuli palautuksista ja alennetuista kuluvarauksista liittyen Helsingin hovioikeuden lokakuussa 2016 antamiin asfalttikartellipäätöksiin. Olemme tyytyväisiä siihen, että päätösten jälkeen olemme päässeet sopimukseen 17 kunnan sekä Suomen valtion kanssa. Oikeusprosessi voi silti vielä jatkua korkeimmassa oikeudessa niiden 19 kunnan kanssa, joiden kanssa emme ole sopineet.

Tulevina vuosina keskitymme tuloksemme parantamiseen kehittämällä liiketoimintamme operatiivista tehokkuutta. Rakennusala on tunnettu siitä, että jokaiseen työvaiheeseen kuuluu odottamista. Etsimme keinoja hukka-ajan karsimiseen ja sitä kautta projektien tehokkaampaan läpimenoon. Päällystyksen ja kiviaineksen tuotantoprosessit kuluttavat lisäksi paljon energiaa. Kun otamme käyttöön uusia, energiatehokkaampia prosesseja, säästämme sekä kuluja että luonnonvaroja.

Toimintaympäristömme näkymät vuodelle 2017 ovat vakaat. Jatkamme infraprojektien kasvun hakemista erityisesti Ruotsissa ja Norjassa, jossa on joko suunnitteilla tai käynnissä monia meille sopivia projekteja. Olemme uudistaneet organisaatiotamme ja toimintatapojamme, jotta ne tukevat paremmin kasvutavoitteita.

Valitettavasti työpaikkatapaturmataajuutemme nousi vuoden 2016 aikana, mihin emme voi olla tyytyväisiä. Teemme määrätietoisesti töitä sen eteen, että saamme negatiivisen trendin pysähtymään ja työpaikkatapaturmataajuuden taas laskuun.

Tuloksemme takana ovat tyytyväiset asiakkaat sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö. Meidän täytyy pitää henkilöstöstämme huolta joka päivä. Lisäksi meidän on huolehdittava, että palveluidemme laatu ja asiakastyytyväisyys pysyvät korkeina, kun kehitämme omaa toimintaamme. Haluan kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä viime vuonna.

Casimir Lindholm
Toimitusjohtaja

 

Päivitetty 1.3.2017