Toimitusjohtajan katsaus

Lemminkäisen vuosikertomus 2015: Toimitusjohtajan katsaus

Oikeaan suuntaan

Hyvät Lemminkäisen osakkeenomistajat

Vuonna 2015 tuloksemme parani edelliseen vuoteen verrattuna ja vahvistimme taloudellista asemaamme.

Taseemme on kevyempi kuin vuonna 2014, ja liiketoimintamme kassavirta pysyi positiivisena koko vuoden. Korollinen nettovelkamme laski 214 miljoonasta eurosta 127 miljoonaan euroon, ja sidottu pääomamme pieneni vuodessa 590 miljoonasta eurosta 475 miljoonaan euroon. Ostimme myös keväällä 2015 osittain takaisin ensimmäistä hybridilainaamme. Jatkoimme portfoliomme selkeyttämistä ja luovuimme ei-strategisista liiketoiminnoista. Nämä toimenpiteet parantavat kilpailukykyämme jatkossa.

Vuoden 2015 aikana päivitimme strategiaamme vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja riskinkantokykyämme. Suurimmat kasvunäkymät markkina-alueellamme ovat edelleen Skandinavian infrarakentamisessa, josta infraprojektit-segmenttimme hakee kasvua. Lisäksi päätimme olla toistaiseksi aloittamatta uusia omaperusteisia asuntokohteita Venäjällä.

Seuraamme huolestuneina liikennepoliittista keskustelua kotimarkkinoillamme Suomessa. Hallituksen suunnitelma vähentää uusien suurien liikennehankkeiden rahoitusta tulevina vuosina vaikuttaa Suomen kilpailukykyyn sekä kasvukeskusten toimivuuteen ja asumisviihtyvyyteen. Moni tutkimus osoittaa, että sijoitus hyvin suunniteltuun infrahankkeeseen maksaa itsensä veroina moninkertaisesti takaisin yhteiskunnalle, kun uudet liikennejärjestelyt mahdollistavat lähiympäristöön asunto- ja toimitilarakentamista.

Saavuttaaksemme strategiakautemme tavoitteet yhtiön tulostasossa meillä on vielä paljon tehtävää. Keskitymme entistä enemmän operatiivisen tehokkuutemme parantamiseen liiketoiminnoissamme. Päällystysliiketoiminnassa haemme uuden toimintamallin avulla läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa liiketoimintaa sekä kykyä reagoida nopeammin markkinoiden muutoksiin. Infraprojektien toimintamallia kehitetään tukemaan kannattavaa kasvua Skandinavian markkinoilla. Suomen talonrakentamisessa yhdenmukaistamme toimintatapoja ja lyhennämme projektien läpimenoaikoja, mutta ei laadun kustannuksella.

Valitettavasti tapaturmataajuutemme nousi hieman vertailuvuoteen nähden. Vuonna 2016 keskitymme siihen, että suunta saadaan jälleen alaspäin. Vuonna 2015 käynnistetty kestävän kehityksen projekti auttaa meitä jatkossa määrittelemään entistä paremmin toimintamme ympäristövaikutukset markkina-alueellamme. Pyrimme määrätietoisesti pienentämään toimintamme ympäristövaikutuksia keskittymällä erityisesti energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Julkistimme syksyllä 2015 uuden visiomme: haluamme olla yksi alan parhaista rakennusyhtiöistä. Meille se tarkoittaa ensisijaisesti tyytyväisiä asiakkaita, työntekijöitä ja omistajia. Haluamme työllistää alan parhaat osaajat ja kehittää yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennusalaa eteenpäin. Kiitän asiakkaitamme, työntekijöitämme ja omistajiamme hyvästä yhteistyöstä vuonna 2015. Haluamme olla luottamuksenne arvoisia myös tulevina vuosina.

Toimitusjohtaja
Casimir Lindholm

 

Päivitetty 1.3.2016