Toimintaympäristö

Lemminkäisen päämarkkina-alueeseen kuuluvat Suomi, Skandinavia, Baltia sekä Venäjä.

Kasvun ajurit

Päällystys Infraprojektit Talonrakentaminen
 • Julkisen sektorin panostukset perustienpitoon
 • Öljyn alhainen hinta
 • Tieverkoston huono kunto
 • Väestönkasvu
 • Suuret tiehankkeet
 • Kasvukeskusten kehittyminen
 • Venäjällä vuosien investointivaje ja suuret tiehankkeet
 • Julkisen sektorin ja teollisuuden infrainvestoinnit
 • Kaupungistuminen
 • Väestönkasvu etenkin kaupungeissa
 • Ilmastonmuutos
 • Heikko infrastruktuuri Baltian maissa
 • Kaupungistuminen
 • Väestönkasvu kaupungeissa
 • Väestön ikääntyminen
 • Asunto osana sijoitusvarallisuutta
 • Rakennuskannan korjaustarve
 • Venäjällä jatkuva asuntojen tarve ja suuri asumistiheys, teollisten hankkeiden määrä pienentynyt

Kilpailukenttä

Päällystys Infraprojektit Talonrakentaminen
 • Lemminkäisellä vahva asema Pohjoismaissa ja Baltian maissa; yksi suurimmista päällystäjistä
 • Venäjällä toimimme päällystyksessä pääasiassa ali- ja erikoistöiden urakoitsijana
 • Merkittävimmät kilpailijat: NCC, Skanska, Veidekke, Peab, Colas; Venäjällä: suuret venäläiset toimijat, kuten Autobahn ja VAD
 • Suomessa Lemminkäinen alan markkinajohtaja liikevaihdolla mitattuna
 • Sopimusmuotoina uudet yhteistoimintamallit ovat kasvussa
 • Skandinaviassa kilpailua lisäävät keskieurooppalaiset kilpailijat
 • Merkittävimmät kilpailijat: NCC, Skanska, Veidekke, Peab, YIT, SRV ja Destia
 • Suomessa Lemminkäinen viiden suurimman talonrakentajan joukossa liikevaihdolla mitattuna
 • Pienissä ja keskisuurissa urakoissa on paljon pieniä kilpailijoita ja alalletulokynnys matala
 • Venäjällä useita kilpailijoita urakoinnissa.
 • Merkittävimmät kilpailijat: YIT, SRV, NCC, Skanska; Venäjällä myös LSR ja Settle Group, urakoinnissa paikallisia ja pienempiä ulkomaisia