Taloudelliset tavoitteet

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat:

  • ROCE yli 15 % vuonna 2019
  • Liikevoittoprosentti yli 4 vuonna 2019
  • Omavaraisuusaste yli 35 % vuosina 2016–2019

Tavoitteenamme on vakaa osingonjakopolitiikka, jossa vähintään 40 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina.

Toteumat 2011-2015

  2011 2012 2013 2014 2015

ROCE %

5,5 6,4 -10,8 4,5 5,3

Liikevoittoprosentti, %

2,0 2,2 -4,4 1,8 2,0

Omavaraisuusaste, %

30,8 37,2 27,3 37,1 40,6

Osingonjako, %

28,3 26,9 0,0 0,0 38,5

 

Päivitetty 13.5.2016