Taloudelliset tavoitteet

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat:

  • ROCE yli 15 % vuonna 2019
  • Liikevoittoprosentti yli 4 vuonna 2019
  • Omavaraisuusaste yli 35 % vuosina 2016–2019

Tavoitteenamme on vakaa osingonjakopolitiikka, jossa vähintään 40 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina.

Toteumat 2012-2016

  2012 2013 2014 2015 2016

ROCE %

6,4 -10,8 4,5 5,3 11,3

Liikevoittoprosentti, %

2,2 -4,4 1,8 2,0 4,0

Omavaraisuusaste, %

37,2 27,3 37,1 40,6 39,5

Osingonjako, %

26,9 0,0 0,0 38,5 40,3*

 * Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Päivitetty 9.2.2017