Strategian eteneminen 2016

Vuonna 2016 Lemminkäinen jatkoi taserakenteen vahvistamista sekä pääomatehokkuuden kasvattamista keskittämällä investointeja, panostamalla asuntomyyntiin Suomessa sekä vapauttamalla pääomia. Lisäksi yhtiö uudelleenjärjesteli liiketoimintojensa ja tukitoimintojensa organisaatioita tukeakseen paremmin operatiivisen tehokkuuden parantamista.

TavoiteToimenpiteet 2016Toimenpiteet 2017
Taseen vahvistaminen ja pääoman tehokkuuden kasvattaminen • Asuntomyyntiin panostaminen
• Pääomien vapauttaminen
• Sisäisten prosessien ja käytäntöjen jatkuva parantaminen
Kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen • Liiketoimintojen ja tukitoimintojen toimintamallien kehittäminen
• Lean Six Sigma -koulutukset
• Hukan ja ylimääräisen ajan poistaminen prosesseista paremmalla suunnittelulla ja yhteistyöllä
• Energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen
• Työntekijöiden ja kaluston liikkuvuuden kehittäminen
• Lean Six Sigma -koulutukset
Kannattava kasvu valituilla alueilla • Infraprojektien uusi toimintamalli • Organisaation vahvistaminen Ruotsissa
• Osaamisen kehittäminen

 

 

Päivitetty 1.3.2017