Lemminkäisen strategia 2016–2019

Strategiakaudella 2016–2019 siirrymme taseen vahvistamisesta parempaan kilpailukykyyn ja kannattavaan kasvuun.

Jatkamme taserakenteemme vahvistamista sekä pääomatehokkuuden kasvattamista keskittämällä investointeja, panostamalla asuntomyyntiin sekä vapauttamalla pääomia tehostettujen sisäisten prosessien ja käytäntöjen avulla.

Tavoitteenamme on tulevina vuosina parantaa kilpailukykyä kaikissa liiketoimintasegmenteissä ja luoda vahva pohja, jolle rakentaa kannattavaa kasvua. Jalkautamme parhaita käytäntöjä yli segmentti- ja maarajojen, jotta pystymme hyödyntämään mittakaavaetuja parhaalla mahdollisella tavalla.

Infraprojekteissa haetaan kannattavaa kasvua

Kaupungistuminen ja investoinnit energiasektoriin lisäävät vaativan infraprojektirakentamisen kysyntää. Suomen markkinoilta saadun osaamisemme avulla pyrimme kasvamaan yhdeksi johtavista infraratkaisujen toimittajista valikoiduilla liiketoiminta-alueilla Pohjois-Euroopassa.

Infraprojektit-segmentti hakee kasvua erityisesti Ruotsista ja Norjasta, joissa markkinanäkymät ovat houkuttelevat, sillä valtioiden infrarakentamisen kehitysohjelmat ulottuvat 2020-luvulle.

Kasvualueitamme ovat haastava liikenneinfra sekä raskaan teollisuuden, voimalaitosten ja vaativan keskustarakentamisen infraprojektit.

Päällystystoiminnassa painopiste toiminnan tehokkuuden parantamisessa

Päällystyksessä tavoitteemme on parantaa kilpailukykyä kaikilla markkinoilla keventämällä toimintamallia ja tehostamalla prosesseja.

Jotta pystymme reagoimaan nopeammin markkinamuutoksiin sekä hyödyntämään mittakaavaetuja entistä paremmin, uudistamme päällystys-segmentin toimintamallin. Päällystystoiminnot siirtyvät strategiakauden aikana alueorganisaatioista ketterämpään, asiakas- ja toimintalähtöiseen organisaatiomalliin. Kiviaineksia johdetaan omana liiketoimintonaan.

Keskitymme Suomen talonrakentamisessa kasvukeskuksiin

Suomen talonrakentamisessa jatkamme toimintojen keskittämistä kasvukeskuksiin. Pääkaupunkiseudulla sekä Vaasan, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion ja Lappeenrannan seuduilla tavoitteenamme on ylläpitää tuotantovolyymi, joka mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan ja positiivisen kassavirran.

Venäjän toiminnoilla ei uusia omaperusteisia aloituksia toistaiseksi

Pitääksemme riskitasomme kohtuullisena Venäjällä emme toistaiseksi aloita uusia omaperusteisia rakennuskohteita Pietarissa. Mahdollisuuksia talonrakentamisen neuvottelu-urakointiin kartoitetaan. Päällystystoiminta Venäjällä hakee kasvua etenkin erityisurakoista.

Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteemme ovat:

  • ROCE yli 15 % vuonna 2019
  • Liikevoittoprosentti yli 4 vuonna 2019
  • Omavaraisuusaste yli 35 % vuosina 2016–2019

Tavoitteemme on vakaa osingonjakopolitiikka, jossa vähintään 40 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina.

 

Päivitetty 30.10.2015