Lemminkäinen sijoituskohteena

Olemme vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueemme suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja yli 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa.

Tavoitteenamme on tulevina vuosina parantaa kilpailukykyämme kaikissa liiketoimintasegmenteissä ja rakentaa vahva pohja, jolta kasvamme kannattavasti valikoiduissa liiketoiminnoissa.

Lemminkäisen strategia

Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Osakemonitori

Lemminkäisen pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • ROCE yli 15 % vuonna 2019
  • Liikevoittoprosentti yli 4 vuonna 2019
  • Omavaraisuusaste yli 35 % vuosina 2016–2019

Tavoitteemme on vakaa osingonjakopolitiikka, jossa vähintään 40 % tilikauden tuloksesta jaetaan osakkeenomistajille osinkoina.

Taloudelliset tavoitteet ja toteuma

Taloudelliset tiedotteet

Lemminkäisen toiminta on organisoitu neljään liiketoimintasegmenttiin:

Lue tiedote 29.10.2014

Päällystys

Lemminkäisellä on vahva markkina-asema päällystystoiminnassa Pohjoismaissa; olemme yksi suurimmista päällystäjistä. Päällystyksen liiketoimintasegmenttiin kuuluvat päällystys- ja kiviainestoiminta.

Infraprojektit

Lemminkäisellä on vahva asema infrarakentamisessa Pohjois-Euroopassa. Lemminkäisen erikoisosaamista ovat pohjarakentaminen, maanalainen rakentaminen sekä teiden, siltojen ja rataverkoston rakentaminen.

Suomen talonrakentaminen

Lemminkäinen on viiden suurimman talonrakentajan joukossa Suomessa. Talonrakentaminen kattaa asuntorakentamisen, toimitilarakentamisen, teollisuusrakentamisen, korjausrakentamisen, kiinteistökehityksen ja elinkaaripalvelut.

Keskitämme strategiamme mukaisesti toimintoja kasvukeskuksiin. Pääkaupunkiseudulla sekä Vaasan, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion ja Lappeenrannan seuduilla tavoitteenamme on ylläpitää tuotantovolyymi, joka mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan ja positiivisen kassavirran.

Venäjän toiminnot

Lemminkäinen toimii infrarakentajana ja talonrakentajana Venäjällä erityisesti Pietarin ja Moskovan seuduilla.

Pitääksemme riskitasomme kohtuullisena Venäjällä emme toistaiseksi aloita uusia omaperusteisia rakennuskohteita Pietarissa. Mahdollisuuksia talonrakentamisen neuvottelu-urakointiin kartoitetaan. Päällystystoiminta Venäjällä hakee kasvua etenkin erityisurakoista.

Tarkastele avainlukujamme.

Lemminkäisen taloudellinen tilanne ja tulos vaihtelee vuosineljänneksittäin

Vuodenajoista johtuva kausivaihtelu on tavanomaista Lemminkäiselle. Kausivaihtelu vaikuttaa eniten päällystystoiminnassa, jossa työkausi käynnistyy keväällä ja seisahtuu talveksi. Norjassa ja Tanskassa päällystyskausi on kuitenkin pääosin Suomea pitempi, paikoin jopa ympärivuotinen. Päällystyksen osuus Lemminkäisen kaikesta liiketoiminnasta on lähes puolet (vuonna 2016 noin 46 %).

Kausivaihtelu näkyy myös Lemminkäisen kvartaaliraportoinnissa. Rahavirrat ovat vuoden toisella puoliskolla selvästi ensimmäistä suuremmat. Lisäksi vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos on lähes aina tappiollinen ja toisaalta vuoden kolmannen neljänneksen tulos on selvästi muita parempi. Loppuvuoden tulosta saattaa kasvattaa myös omaperusteinen asuntotuotanto, joka tuloutetaan myyntiasteen mukaisesti vasta kohteiden valmistumisvaiheessa. Tilauskanta on vuoden vaihteessa pienimmillään ja toisen vuosineljänneksen päättyessä suurimmillaan.

Kausivaihtelusta johtuen liiketoimintaan sitoutuneen pääoman ja vieraan pääoman määrä ovat yleensä suurimmillaan ensimmäisen vuosipuoliskon päättyessä. Yhtiön tasetta kuvaavat tunnusluvut saattavat siten poiketa toisistaan merkittävästikin eri kvartaalien välillä.

 

Päivitetty 9.2.2017