Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lemminkäinen Oyj, englanniksi Lemminkäinen Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa rakennus- ja urakointitoimintaa, teollista toimintaa, rakennusalan tuotteiden tukku- ja vähittäiskauppaa, rakennusalan tuotteiden tuontia ja vientiä, arvopaperikauppaa sekä omistaa, ostaa ja myydä kiinteistöjä.

3 § Kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa prokuran yhtiön edustamiseen.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Kokouskutsu

Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi tieto toimitetusta kokouskutsusta voidaan julkaista yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

10 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajien on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

11 § Yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. tilintarkastajan palkkiosta,

valittava

9. hallituksen jäsenet, ja
10. tilintarkastaja.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään milloin hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin sellainen lain mukaan on pidettävä.

Yritys- ja yhteisötunnus: 0110775-8

Päivitetty 13.5.2013