Sisäpiirihallinto

Lemminkäinen noudattaa toiminnassaan Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU N:o 596/2014, "MAR") sekä sen nojalla annettua sääntelyä, mukaan lukien NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämän lisäksi yhtiö on täydentänyt ohjeistusta sisäisellä sisäpiiriohjeella. Yhtiö ylläpitää sisäpiirirekistereitään Euroclear Finland Oy:n Sire-järjestelmässä.

Lemminkäinen ei ylläpidä pysyvää sisäpiirirekisteriä, vaan kaikki sisäpiirihankkeisiin liittyvät henkilöt liitetään hankekohtaisiin rekistereihin.

Lemminkäinen on määritellyt ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtajan. Näiden henkilöiden ja heidän lähipiirin on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kaikki heidän omaan lukuunsa tehdyt kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Lisäksi MAR edellyttää, että Lemminkäinen julkistaa sille ilmoitetut tiedot pörssitiedotteella.

Yhtiön johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Lemminkäisen arvopapereilla tammikuun 1. päivän ja tilinpäätöstiedotteen julkistuksen välisenä aikana eikä välitilinpäätösten osalta kunkin kvartaalin päättymisen ja osavuosikatsausten julkistamisen välisinä aikoina ("suljettu ikkuna") siten, että kaupankäyntikielto päättyy julkistamispäivänä klo 24.00. Suljettu ikkuna alkaa kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen tilinpäätöstiedotteen julkistamista tai välitilinpäätösten osalta katsauskauden osavuosikatsausten julkistamista, siten, että kaupankäyntikielto päättyy julkistamispäivänä klo 24.00.

Lisäksi yhtiöllä on henkilöitä, joka saavat Lemminkäistä koskevaa julkistamatonta taloudellista tulostietoa, joihin Lemminkäinen soveltaa suljettua ikkunaa.

Lemminkäisen sisäpiirivastaavana toimii konsernin lakiasiainjohtaja.

Lemminkäisen johtohenkilöiden liiketoimet

 

Päivitetty 29.6.2016