Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lemminkäinen julkaisee vuosittain selvityksensä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Selvitys on laadittu suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Lemminkäinen Oyj:n selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmistä (CG Statement) vuosittain:

 

 

Päivitetty 1.3.2016