Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lemminkäinen julkaisee vuosittain selvityksensä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Selvitys on laadittu suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Lemminkäinen Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuosittain:

 

Päivitetty 1.3.2017