Osakassopimukset

Yhtiön tiedossa ei ole sellaisia osakkaiden välisiä sopimuksia, joilla olisi merkitystä omistuksen tai äänivallan
käyttämiselle yhtiökokouksissa.

Päivitetty 4.1.2016