Lemminkäinen-konsernin rakenne

Lemminkäisen liiketoiminta on organisoitu neljään liiketoimintasegmenttiin: päällystys, infraprojektit, Suomen talonrakentaminen sekä Venäjän toiminnot.

Päällystys

Päällystys- ja kiviainestoiminta Pohjoismaissa sekä Baltian maissa.

Infraprojektit

Kalliorakentaminen sekä maa- ja insinöörirakentaminen Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa.

Suomen talonrakentaminen

Omaperusteinen asunto- ja toimitilarakentaminen, talonrakentamisen urakointi, korjausrakentaminen, kiinteistökehitys ja elinkaaripalvelut Suomessa.

Venäjän toiminnot

Talonrakentaminen ja päällystystoiminta Pietarin ja Moskovan alueilla.

 

Päivitetty 1.1.2016