Avainluvut

Avainlukutyökalulla voi tarkastella Lemminkäisen avainlukuja vuosittain ja neljännesvuosittain. Luvut ovat tallennettavissa Exceliin ja niistä voi piirtää graafeja.

Lemminkäinen noudattaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset.

Tarkempaa taloudellista tietoa Lemminkäisestä löydät yhtiön osavuosikatsauksista ja tilinpäätöksistä.