Tuetut rakennuskaivannot

Tuetut rakennuskaivannot

Vaativa kaivanto on usein yhdistelmä tiukkoja tilarajoituksia, logistiikkaa vaikeisiin kohteisiin sekä tarkkoja ympäristövaatimuksia tärinän, melun, painumien ja pohjaveden hallinnalle.

Meillä on laajaa kokemusta vaativien rakennuskaivantojen kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Keskeisessä roolissa ovat usein kaivannon seinien toteutusratkaisut sekä asutuskeskuslouhinta.

Meillä on ammattitaitoa vaativan louhinnan huolelliseen suorittamiseen sekä kokemusta ratkaista kuhunkin kohteeseen sopivin tukiseinä, joka voi olla yhdistelmä erilaisista tukiseinätyypeistä.