Perustusten vahvistaminen

Perustusten vahvistaminen

Olemme luotettu ammattilainen rakenteiden perustuksiin liittyvässä korjausrakentamisessa.

Perustusten vahvistamiseen liittyviä töitä ovat tyypillisesti perustusten
tukeminen kaivantoa tai lisäkuormitusta varten, puupaalutuksen korvaaminen
teräspaaluilla tai suihkuinjektoinnilla.

Olemme rakentaneet kellareita ja maanalaisia yhteyskuiluja olemassa olevien
rakenteiden sekä perustusten välittömässä läheisyydessä. Hyödynnämme töissämme kaikkia tyypillisimpiä paalutus- ja tuentamenetelmiä.