Massastabilointi

Massastabilointi

Suomessa on paljon pehmeitä ja heikosti hyödynnettäviä maa-alueita, joille rakennettaessa on jouduttu tekemään suuria massanvaihtotöitä. Maamassojen vaihto voidaan korvata kustannustehokkaasti massastabiloinnilla.

Stabiloimalla saadaan hyödyntämättä jääneet, heikosti kantavat maa-alueet ja huonolaatuisetkin maa-ainekset käyttöön. Näin voidaan säästää arvokkaampia, uusiutumattomia luonnonmateriaaleja.

Stabilointimenetelmässä pehmeään maa-ainekseen, kuten saveen, liejuun tai turpeeseen sekoitetaan sideainetta stabilointilaitteistolla, jolloin maahan syntyy sideaineen vaikutuksesta tasaisesti lujittunut laattamainen rakenne. Sen varaan voidaan perustaa maarakenteet ja päälle voi rakentaa raskaallakin kalustolla.