Pilaantuneen maan käsittely

Pilaantuneen maan käsittely

Massanvaihto

Massanvaihto on tällä hetkellä yleisin maan kunnostusmenetelmä. Pilaantuneet maat kaivetaan ylös, tarvittaessa esikäsitellään työmaalla jätteen ja kiviaineksen erottamiseksi, jonka jälkeen maamassat loppusijoitetaan haitta-ainepitoisuuden ja jatkokäyttökelpoisuuden mukaan. Menetelmän avulla voidaan päästä huomattaviin kustannussäästöihin, sillä osa maamassoista on mahdollista saada takaisin hyötykäyttöön työmaalle.  

Jokainen työmaa suunnitellaan tapauskohtaisesti, ja käytettävästä kunnostusmenetelmästä päättävät viranomaiset ja ympäristöasiantuntijat.

Stabilointi

Käsittelemme pilaantuneet maa-ainekset uudelleen käytettäväksi stabilointitekniikalla. Se säästää sekä ympäristöä että vähentää puhtaan maa-aineksen tarvetta.

Ekostab-menetelmässä haitalliset aineet sidotaan sekoittamalla sideainetta kylmään pilaantuneeseen maa-ainekseen. Sideaineena käytetään bitumia, hydraulista sideainetta tai näiden yhdistelmää. Käytettävä sideaine valitaan haitta-aineiden ja pilaantuneen maamateriaalin ominaisuuksien mukaan.

Ekofalt-menetelmässä pilaantuneen maan sisältämät haitalliset aineet sidotaan asfalttirakenteeseen, jolloin sideaineena käytetään bitumia. Levitetty ja tiivistetty Ekofalt-rakenne on ominaisuuksiltaan asfaltin kaltaista.

Otamme vastaan pilaantuneita maa-aineksia Lahdessa, Kujalan jäteasemalla (Sapelikatu 7). Stabilointia voidaan käyttää myös kohteessa paikan päällä, kun käsitellään suuria maamassamääriä.

Meillä on käytössämme ammattitaitoinen henkilöstö ja yksi markkinoiden parhaita massanvalmistus- ja levityskalustoja.