Uudiskohde on turvallinen sijoitus

Ostatpa asunnon sijoitusmielessä tai omaan käyttöösi, uudiskohde on molempiin tarkoituksiin varteenotettava vaihtoehto.

Kun ostat asunnon uudiskohteesta, voit itse vaikuttaa asuntosi ilmeeseen. Huoneistoa ei tarvitse kunnostaa eikä lähivuosina ole luvassa kallista putki- tai julkisivuremonttia. Asunnon ääneneristys, kosteuskestävyys, sisäilman laatu sekä sähkö- ja teletekniikka vastaavat nykypäivän vaatimuksia.

Sijoitusasunto kiikarissa

Uudiskohde on erinomainen hankinta, vaikket ostaisikaan sitä omaan käyttöösi. Yksityishenkilöt ostavat yhä enemmän sijoitusasuntoja. Asuntosijoittamisen etuja on monia.

Asuntosijoittaminen sopii tavallisellekin palkansaajalle. Uuden asunnon ostamiseen tarvitset vähemmän omaa pääomaa tai lainaa, kun osa asunnon hinnasta maksetaan yhtiölainana. Pankkilainan voit maksaa asunnosta saatavilla vuokratuotoilla.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa asuntojen arvolla on tapana vuosien varrella nousta. Vaikka asuntojen hinnat eivät ole suojassa suhdannevaihteluilta, tilastot näyttävät, että pitkällä aikavälillä asuntojen markkina-arvot ovat nousseet tasaisesti.

Asuntosijoittamiseen kannustaa myös asuntojen hyvä vakuusarvo sekä korkojen verovähennysoikeus. Vuokratulot katsotaan verotuksessa pääomatuloksi. Niistä saa vähentää asuntolainan korot.

Sijoituksen hyöty korostuu matalan korkotason aikana, kun lainan korkoprosentti on alhainen suhteessa vuokratuottoon. Lopulta käsissäsi on velaton asunto, joka tuottaa rahaa.

Voit arvioida mahdollista vuokratuottoa etukäteen vuokratuoton laskemiseen suunnitellun laskurinavulla. Laskurissa otetaan huomioon vuokratuotto, verot ja lainankorkojen mahdollinen kehitys. Hyvänä tuottona voidaan pitää vähintään viiden prosentin tuottoa.

Tuloutus vs. rahastointi

Vuokranantajaosakkaan kannalta on merkityksellistä se, rahastoidaanko vai tuloutetaanko yhtiölainasuoritukset (eli osakkaan maksama pääomavastike). Mikäli yhtiölainasuoritukset tuloutetaan (eli näytetään yhtiön tuloslaskelmassa), ovat yhtiölainasuoritukset vuokranantajaosakkaalle vähennyskelpoisia vuokratuloista samalla tavoin kuin muutkin tuloverolain (1535/1992) mukaiset tulonhankkimismenot.

Mikäli osakkaiden yhtiölle tekemät yhtiölainasuoritukset rahastoidaan, ei vuokranantajaosakas voi vähentää maksamiaan yhtiölainasuorituksia vuokratuloista tulonhankkimismenoina. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä siitä, tuloutetaanko vai rahastoidaanko osakkaiden tekemät pääomavastikesuoritukset. Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole asiasta määräyksiä, päätöksen siitä tuloutetaanko vai rahastoidaanko osakkaiden tekemät yhtiölainasuoritukset tekevät yhtiön osakkaat yhtiökokouksessa. 

Koti omaan käyttöön

Vuokrien nousu on viime vuosina ollut selvästi nopeampaa kuin asuntojen hintojen nousu. Omistusasuminen on sen vuoksi tällä hetkellä poikkeuksellisen halpaa suhteessa vuokra-asumiseen.

Uuden asunnon omistajaksi pääsee maksamalla asunnon kokonaishinnasta vain osan (myyntihinta). Loppuosa eli asuntoon liittyvä yhtiölaina on valmiiksi neuvoteltu eikä siihen tarvita erillisiä vakuuksia. Taloyhtiölle maksettava hoitovastike on yleensä pienempi kuin vuokra.

Maksetut asuntolainan lyhennykset kerryttävät omaisuutta, toisin kuin vieraalle maksettu vuokra. Vuosien mittaan asunto siirtyy kokonaan omaan omistukseen. Samalla kerrytät itsellesi hyvän pesämunan yllättävien elämänmuutosten varalle. Taloyhtiön osakkaana voit vaikuttaa kiinteistön hoitoon ja taloyhtiön asioihin.

Omistusasunnossa asumisturva on myös suurempi: olet itse oma vuokraisäntäsi.