Aluesuunnittelu

Nykypäivän asuinalueiden suunnittelussa ihmisten arki on kaiken keskiössä. Uudet asuinalueet suunnitellaan niin, että palvelut, kulkuyhteydet, harrastusmahdollisuudet ja osin myös työpaikat sijaitsevat asuinalueiden yhteydessä.

Kun alue on kokonaan uusi, sinne pystytään toteuttamaan perinteisestä poikkeavia, innovatiivisia ratkaisuja muun muassa jätteenkierrätyksen, autopaikoitusten, pihojen viihtyisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Arki helpottuu ja asuminen uudella alueella on yhä ekologisempaa, viihtyisämpää ja joustavampaa.

Jätkäsaaressa kaikki on kävelyetäisyydellä

Helsingin Jätkäsaari on hyvä esimerkki tulevaisuuden aluerakentamisesta. Monipuoliset palvelut ja harrastemahdollisuudet ovat kävelyetäisyydellä alueen asunnoista. Viihtyisyyttä lisää alueen keskelle tuleva 2,5 kilometrin mittainen puisto, joka päättyy uimarantaan.

Rakennamme alueen luoteisosaan Saukonpaaden alueelle useita asunto-osakeyhtiöitä. Sisäpihat rakennetaan puutarhamaisiksi ja tilaviksi. Osa taloyhtiöiden autopaikoista sijoitetaan pihakannen alle rakennettavaan pysäköintihalliin. Asuinkorttelien viereen tulee pienvenesatama.

Alueen jätteenkeruu poikkeaa huomattavasti perinteisestä; Jätkäsaareen on rakennettu jätteenkeräystä varten oma putkikuljetusjärjestelmä. Asukkaat pudottavat lajitellut jätteet niille tarkoitettuihin luukkuihin, joista ne imetään keräysasemalle. Järjestelmä lisää pihojen viihtyvyyttä ja turvallisuutta, kun perinteisiä jätesäiliöitä ei tarvita eikä alueella liiku jäteautoja. Uuden järjestelmän käyttökustannukset ovat myös pienemmät kuin perinteisen menetelmän.