Pienoismalli kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Vaikka uusi teknologia valtaa alaa myös asuntojen myymisen apuvälineissä, vanha tuttu pienoismalli palvelee edelleen hyvin. Joistakin kohteista olemme teettäneet asuntomyyntiin pienoismalleja, joista talojen muodot, ikkunoiden suunnat ja sijainnit, pihan korkeuserot ja muut yksityiskohdat tulevat esiin paremmin kuin papereista. Timo Oikkonen Malliakopiosta kertoo, miten pienoismallit syntyvät.

Kun päätetään tehdä pienoismalli, mistä lähdetään liikkeelle?

Aluksi mietitään mitä kaikkea mallissa halutaan näyttää, millä tarkkuudella rakennukset tehdään ja päätetään sopiva mittakaava. Pyydämme tarvittavat piirustukset pienoismallia varten suoraan arkkitehdiltä. Mallia varten tarvitsemme piirustuspaketin, jossa on julkisivut, pohjat, leikkaukset, värityssuunnitelma sekä asemakuva.

Mistä materiaaleista pienoismalleja rakennetaan?

Materiaalina käytämme muun muassa muovia, puuta ja vaneria – riippuen siitä, mistä mallinnettava kohde todellisuudessa rakennetaan. Maastossa käytetään erilaisia rouheita sekä jäkälää. Mielikuvitusta saa käyttää materiaalivalinnoissa paljon, jotta malli saadaan luonnollisen näköiseksi.

Kuinka kauan yhden pienoismallin rakentamisessa menee?

Aikataulut vaihtelevat yhdestä kuukaudesta eteenpäin, riippuen pienoismallin koosta ja rakennusten määrästä. Joissakin taloissa on myös enemmän muotoja ja erilaisia yksityiskohtia, jotka vaativat enemmän aikaa mallin valmistuksessa.

Kuinka tarkasti talon pienoismalli vastaa todellisuutta?

Yleensä mallissa rakennukset tehdään ulkoapäin tarkasti niin sanotulla ikkunaristikkotarkkuudella, eli ikkunapuitteet ja tuuletusikkunat erottuvat. Mallit pyritään tekemään mahdollisimman hyvin todellisuutta vastaavaksi arkkitehdiltä saatujen piirustusten avulla. Värit saadaan oikeiksi värikoodien avulla.

Entäpä kaikki se, mitä talon ympärillä on?

Asemapiirustuksista ja maisemasuunnitelmista saadaan maastokäyrät, ja piha-alue tehdään pihasuunnitelman mukaisesti. Malleissa näkyy muun muassa istutukset, leikkipaikat ja kiveykset sekä tietysti ihmisiä ja autoja. Näin saadaan elämää pienoismalleihin.

Ennen mallin rakentamisen aloittamista asiakkaan kanssa mietitään, minkä verran on syytä näyttää ympäristöä. Ympärillä olevat rakennukset esitämme usein niin kutsuttuina massoina. Tulevat rakennukset esitetään läpinäkyvinä massoina ja olemassa olevat umpimassoina – näin ostajaehdokkaan on helpompi hahmottaa todellisuus. Myös lähistöllä olevat puistot ja pysäkit halutaan usein näyttää. Kun malli on saatu valmiiksi, laitamme tilaajalle ja arkkitehdille valokuvia tarkistettaviksi, jotta mallista tulee sellainen kuin on suunniteltu.