Varasto- ja teollisuuslattiat

Confalt-komposiittipäällyste varasto- ja teollisuuslattioille

Confalt-komposiittipäällyste on kilpailukykyinen vaihtoehto betonille käytettäväksi varaston ja teollisuushallien lattioissa. Se sopii hyvin myös muille raskaasti kuormitetuille alueille, kuten lentokoneiden seisomapaikoille, risteysalueille sekä kontti- ja liikenneterminaaleihin.

Hyvät palonkesto-ominaisuudet mahdollistavat Confaltin käytön päällysteenä myös tunneleissa ja muissa maanalaisissa tiloissa. Confalt on saumaton komposiittipäällyste, jossa yhdistyvät sementtipohjaisen Confalt-laastin lujuus ja asfaltin joustavuus.

Valmis päällyste kestää hyvin niin mekaanista kuormitusta kuin staattista pistekuormitustakin. Confalt-rakenteet mitoitetaan aina tapauskohtaisesti. Näin varmistamme rakenteen toimivuuden kussakin käyttökohteessa.

Tavallisesti Confaltin kerrospaksuutena käytetään 30–100 mm ja alusrakenteena joko AB:tä, ABK:ta tai sementtistabilointia.