Massaliikuntasauma Lemjoint 35

Massaliikuntasauma LEMJOINT 35

Olemme kehittäneet siltarakenteiden liikuntasaumaksi LEMJOINT 35 -massaliikuntasauman. Se on elastinen sauma, joka soveltuu erinomaisesti vaihteleviin ilmasto-olosuhteisiin ja erilaisiin kulutusvaatimuksiin.

Suomessa Liikennevirasto on myöntänyt Lemjoint 35 -massaliikuntasaumalle koerakentamisstatuksen siltojen rakennuskohteissa. Lemjoint 35:ssa käytettävät rakennustuotteet täyttävät siltojen pintarakenteiden rakennustuotteille asetetut vaatimukset Suomessa:

1) Siltojen vedeneristysten SILKO-tuotevaatimukset -ohjeen (Liikenneviraston ohjeita 9/2015) ja
2) Asfalttinormien 2011 mukaiset vaatimukset.

LEMJOINT 35- massaliikuntasauman asennuksessa noudatetaan aina samaa työmenetelmää. Ennen työn aloitusta tarkastetaan massaliikuntasaumaan liittyvien rakenteiden kelpoisuus.
Asennus tehdään vain soveltuville pohjille ja soveltuvissa sääolosuhteissa.

Sillanrakennuskohteissamme Venäjällä olemme käyttäneet Lemjoint 35 -massaliikuntasaumarakennetta jo yli kymmenen vuoden ajan. Lemjoint on tiivis ja kulutusta kestävä rakenne ja sille on myönnetty Venäjällä STO-hyväksyntä.

LEMJOINT 35 massaliikuntasauman edut

• Elastinen ja soveltuu Suomen ilmasto-olosuhteisiin sekä kulutusvaatimuksiin
• On asennettavissa kylmälläkin säällä
• Ratkaisu, jolla on pitkä käyttöikä ja elinkaari
• Nopea asentaa ja aiheuttaa siten lyhyen haitan liikenteelle
• Saumaton ja tasainen päällysteliitos
• Valmiiksi kitkapintainen rakenne niin moottoritie- kuin kevytliikennekohteisiin
• Vaivaton kunnostaa päällysteen kulutuskerroksen uusimisen yhteydessä

Laadunvalvonnassa noudatamme tiukkoja arviointi- ja seurantakriteereitä

Testaamme ja valvomme laatuamme Lemminkäisen keskuslaboratoriossa. Keskuslaboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun tietyille asfalttitestauksille akkreditoima testauslaboratorio (tunnus T282, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025). Laboratoriomme on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa virallisesti akkreditoitu asfalttialan laboratorio Suomessa. Akkreditoinnissa vaaditaan tiukkoja arviointi- ja seurantakriteereitä. Keskuslaboratoriomme on sertifioitu ja toimintamme on SFS-EN ISO 9001:2008 -sertifikaatin mukaista.

Tekniset tiedot ja rakennekuvaus

Massaliikuntasauman rakenne on samanlainen sekä sillan kevyen liikenteen kohdalla että ajorataosuuksilla. Massaliikuntasaumarakenteen koko riippuu sillanrakennuskohteesta ja sen asettamista vaatimuksista.

Tekniset tiedot

  • Massaliikuntasauman leveys 300-500mm
  • Liikuntasauman leveys 10-70mm
  • Sauman maksimi sallittu liikemäärä 35mm

Massaliikuntasauman rakenne

  • KB (kumibitumi), polymeerimodifioidut bitumiset sideaineet ja rakenteessa käytettävät pohjustusaineet (primerit)
  • Kiviaines 8-16 mm
  • Bitumikermi
  • Ruostumaton metallilevy

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!