Massaliikuntasauma Lemjoint 35

Massaliikuntasauma LEMJOINT 35

Olemme kehittäneet siltarakenteiden liikuntasaumaksi LEMJOINT 35 -massaliikuntasauman. Se on elastinen sauma, joka soveltuu erinomaisesti vaihteleviin ilmasto-olosuhteisiin ja erilaisiin kulutusvaatimuksiin.

Suomessa Liikennevirasto on myöntänyt Lemjoint 35 -massaliikuntasaumalle koerakentamisstatuksen siltojen rakennuskohteissa. Lemjoint 35:ssa käytettävät rakennustuotteet täyttävät siltojen pintarakenteiden rakennustuotteille asetetut vaatimukset Suomessa:

 1. Siltojen vedeneristysten SILKO-tuotevaatimukset -ohjeen (Liikenneviraston ohjeita 9/2015) ja
 2. Asfalttinormien 2011 mukaiset vaatimukset.

LEMJOINT 35- massaliikuntasauman asennuksessa noudatetaan aina samaa työmenetelmää. Ennen työn aloitusta tarkastetaan massaliikuntasaumaan liittyvien rakenteiden kelpoisuus. Asennus tehdään vain soveltuville pohjille ja soveltuvissa sääolosuhteissa.

Sillanrakennuskohteissamme Venäjällä olemme käyttäneet Lemjoint 35 -massaliikuntasaumarakennetta jo yli kymmenen vuoden ajan. Lemjoint on tiivis ja kulutusta kestävä rakenne ja sille on myönnetty Venäjällä STO-hyväksyntä.

LEMJOINT 35 massaliikuntasauman edut

 • Elastinen ja soveltuu Suomen ilmasto-olosuhteisiin sekä kulutusvaatimuksiin
 • On asennettavissa kylmälläkin säällä
 • Ratkaisu, jolla on pitkä käyttöikä ja elinkaari
 • Nopea asentaa ja aiheuttaa siten lyhyen haitan liikenteelle
 • Saumaton ja tasainen päällysteliitos
 • Valmiiksi kitkapintainen rakenne niin moottoritie- kuin kevytliikennekohteisiin
 • Vaivaton kunnostaa päällysteen kulutuskerroksen uusimisen yhteydessä

Laadunvalvonnassa noudatamme tiukkoja arviointi- ja seurantakriteereitä

Testaamme ja valvomme laatuamme Lemminkäisen keskuslaboratoriossa. Keskuslaboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun tietyille asfalttitestauksille akkreditoima testauslaboratorio (tunnus T282, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025). Laboratoriomme on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa virallisesti akkreditoitu asfalttialan laboratorio Suomessa. Akkreditoinnissa vaaditaan tiukkoja arviointi- ja seurantakriteereitä. Keskuslaboratoriomme on sertifioitu ja toimintamme on SFS-EN ISO 9001:2008 -sertifikaatin mukaista.

Tekniset tiedot ja rakennekuvaus

Massaliikuntasauman rakenne on samanlainen sekä sillan kevyen liikenteen kohdalla että ajorataosuuksilla. Massaliikuntasaumarakenteen koko riippuu sillanrakennuskohteesta ja sen asettamista vaatimuksista.

Tekniset tiedot

 • Massaliikuntasauman leveys 300-500mm
 • Liikuntasauman leveys 10-70mm
 • Sauman maksimi sallittu liikemäärä 35mm

Massaliikuntasauman rakenne

 • KB (kumibitumi), polymeerimodifioidut bitumiset sideaineet ja rakenteessa käytettävät pohjustusaineet (primerit)
 • Kiviaines 8-16 mm
 • Bitumikermi
 • Ruostumaton metallilevy

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!