Lemground-maabentoniitti

Tiivis pohja kaatopaikoille Lemground -maabentoniitillä

Lemground on maabentoniitti, jota käytetään mineraalisena tiivisteenä. Sen tehtävä on estää kemikaalien kulku rakenteen läpi.

Ympäristölainsäädäntö edellyttää, että uusilla kaatopaikoilla ja muilla jätteenkäsittely- ja varastoalueilla on riittävän tiivis pohja. Mikäli rakennettavalla alueella ei luonnostaan ole tiiviitä maakerroksia, joudutaan ne rakentamaan soveltuvista materiaaleista. Lemground maabentoniitti toimii mineraalisena tiivisteenä estäen kemikaalien kulkua pohjan läpi.

Käyttökohteita

  • kaatopaikkojen pohjarakenteet
  • ongelmajäte- ja suotovesialtaat
  • läjitysalueet, kompostointikentät
  • luiskasuojaukset teiden varsilla ja lentokenttäalueilla

Ympäristön suojaukseen soveltuvat päällysteet

Vaativissa ympäristösuojauskohteissa edellytetään niin sanotun yhdistelmärakenteen käyttöä. Lemground on hyvä vaihtoehto mineraaliselle tiivisteelle ja tiivis asfaltti, kuten Lemdense tai Lemproof voi silloin toimia pinnassa käytettävänä keinotekoisena eristeenä.

Lue lisää