Laboratoriopalvelut

Päällystyksen laboratoriopalvelut

Lemminkäisellä on jokaisessa päällystystoimintamaassa päällystealan laboratorio. Tieto, taito ja laatu ovat vahva pohja yhteistyölle. Haluamme palvella hyvin.

Teemme erilaisia mittauksia ja testauksia, tutkimus- ja tuotekehitystä sekä tarjoamme asiantuntijapalveluja. Lemminkäisten lisäksi palvelemme ulkopuolisia asiakkaita testaus- ja asiantuntijatehtävissä.

Laboratorioissamme työskentelee huippuammattilaisia, ja tutkimuksemme perustuvat vuosikymmenten materiaalituntemukseen ja käytännön kokemukseen. Vahva erikoisosaamisemme ja korkealaatuinen laitteistomme ovat asiakkaidemme tukena liiketoiminnan kehittämisessä.

Lemminkäisen keskuslaboratorion asfalttinäytteiden testauksella FINAS-akkreditointi

Keskuslaboratoriomme Tuusulassa on suomalaisen rakennusalan johtava laboratorio. Se on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (tunnus T282, tarkempi pätevyysalue www.finas.fi). Akkreditointiin sisältyvät myös keskuslaboratoriomme alaiset aluelaboratorio ja liikkuva laboratorio Oulussa.

Laboratoriomme on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa virallisesti akkreditoitu asfalttialan laboratorio Suomessa. Akkreditoinnilla varmistetaan, että laadunvalvonnassa noudatetaan akkreditoinnin vaatimia tiukkoja arviointi- ja seurantakriteereitä ja että toiminta on luotettavaa ja riippumatonta. Toimintamme on SFS-EN ISO 9001:2000 -sertifikaatin mukaista. 

Rakennustuoteasetuksen mukaisesti asfalttituotanto noudattaa tarkkoja laatuvaatimuksia, ja tuotannon aikana laatua testataan säännöllisesti. Ruotsissa asfalttituotannon laadunvalvontaa tekevän laboratorion tulee lisäksi olla akkreditoitu. Suomessa ei ole vastaavaa vaatimusta, vaan asfalttimassa tulee olla CE-merkittyä ja testauslaboratorion toiminnan ja menetelmien merkin kriteerit täyttäviä. Ilman CE-merkkiä olevaa asfalttituotetta ei saa käyttää.

Lemminkäisellä on jokaisessa päällystystoimintamaassa päällystealan laboratorio, joista Latvia, Liettua, Viro ja Ruotsin laboratorio Sundsvallissa on myös akkreditoitu. Koska teemme testauksen ja laadunvalvonnan itse, voimme vaikuttaa suoraan ja nopeasti tuotannon ohjaukseen.

Erikoisosaamisalueet

Osallistumme toimialojemme erikoisprojekteihin sekä kehitys- että toteutusvaiheissa.

Kokemuksemme eri materiaaleista on monipuolista ja se käsittää muun muassa:

 • asfalttipäällysteet
 • bitumit/bitumituotteet
 • kiviainekset
 • erikoispäällysteet
 • asfalttiset ympäristösuojausrakenteet
 • muut tiiviit rakenteet ja eristeet
 • pilaantuneiden maiden käsittelyn.

Keskuslaboratoriollamme on myös laaja kokemus:

 • bitumisista kateaineista
 • vedeneristystuotteista ja -rakenteista
 • urheilukenttäpäällysteistä
 • betonista ja betonituotteista
 • tiemerkintämateriaaleista.

Laboratory