Kaupunkien kehittäjä

Rakennamme yhdessä kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa.

Infrarakentamisessa avaamme liikenteen solmukohtia ja laajennamme kaupunkeja sinne, missä tilaa on – maan alle. Tällä tavoin arvokasta tilaa vapautuu ihmisille sekä viihtyvyyttä lisääville monipuolisille palveluille ja alueille.

Talonrakentamisessa huolellisesti suunnitellut ja toteutetut yksityiskohdat varmistavat julkisivusta rakenteisiin saakka ulottuvan kestävyyden. Asuntojemme korkea laatu yhdessä keskeisen sijainnin kanssa luovat ympäristön viihtyisälle asumiselle.

Haluamme kehittää yhdessä asiakkaidemme kanssa toimialaa eteenpäin vieviä uusia rakentamisen käytäntöjä. Hyvä suunnittelu ja yhteistyö kaikkien osapuolien kanssa tarkoittaa laatua ja kustannustehokkuutta. Tarvitsemme rakennusalalla uusia toimintamalleja, kuten allianssi- ja elinkaarimalleja, kehittämään rakentamisen tehokkuutta ja yhteistyötä.

Liiketoimintamme on jaettu neljään liiketoimintasegmenttiin:

  • päällystys
  • infraprojektit
  • Suomen talonrakentaminen
  • Venäjän toiminnot

Lisätietoja konsernin rakenteestamme