Hallinto ja johto

Hallinnoinnissamme noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia ja arvopaperimarkkinalakia sekä yhtiön yhtiöjärjestystä.

Julkisesti noteerattuna osakeyhtiönä noudatamme myös Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä suomalaisia listayhtiöitä koskevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Lemminkäinen-konsernin hallinto

Emoyhtiö Lemminkäinen Oyj vastaa konsernin johtamisesta sekä muun muassa konsernitason rahoituksesta, taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta, lakiasioista ja viestinnästä.