Projektitöitä eri näkökulmista

Vastuuta meillä saa sitä mukaa kuin sitä pystyy kantamaan, sanoo Jussi Hiekka. 

Jussi Hiekka

Nimi, titteli ja tehtävä

Jussi Hiekka
projektipäällikkö
Suomen talonrakentaminen, korjausrakentaminen

Minkälainen koulutus sinulla on?

Olen valmistunut DI:ksi vuonna 2008 Teknillisestä korkeakoulusta Otaniemestä.

Miten olet päätynyt nykyisiin tehtäviisi?

Aloitin työt Lemminkäisellä vuorotyöjohtajana infrarakentamisessa 2008 heti valmistumiseni jälkeen. Vajaan kahdeksan vuoden aikana olen toiminut työnjohto- ja projekti-insinöörinä  infrarakentamisessa sekä hankintapäällikkönä konsernihankinnassa. Hankintatehtävistä palasin takaisin infrarakentamiseen, pohjarakentamiseen projektipäälliköksi.  Nykyään toimin talonrakentamisen korjausrakentamisyksikössä projektipäällikkönä, jossa vastuuni liittyy suuren projektin infratöiden osuuteen. Suosittelen lämpimästi erilaisiin tehtäviin hakeutumista, sillä se auttaa näkemään asioita eri näkökulmista. 

Millainen on tavallinen työpäiväsi?

Tavalliseen työpäivään kuuluu kokouksia projekti-organisaation, rakennuttajan ja aliurakoitsijoiden kanssa sekä projektin talouteen ja hankintaan liittyviä tehtäviä. Työmaalla pyrin tekemään kierroksen useamman kerran viikossa – se on erinomainen tapa pysyä ajan tasalla todellisuudesta tuotannossa.

Tavallisen työpäivän tyypillinen piirre on myös se, että päivät ovat sisällöltään hyvin erilaisia. 

Mistä pidät eniten työssäsi?

Työtehtävässäni parasta – ja samalla haastavaa – on tehtävien monipuolisuus, vaihtelevuus ja nopeatempoisuus. Pidän myös erityisesti siitä, että saan olla ihmisten kanssa tekemisissä ja olen kussakin tehtävässäni saanut työskennellä kokeneiden ja ammattitaitoisten lemminkäisten kanssa. Olen oppinut monelta valtavasti, mistä olen iloinen. Vastuuta Lemminkäisellä on annettu sen mukaan kuin sitä pystyy kantamaan. 

Mikä on työssäsi haasteellisinta?

Työni mielenkiintoisin ja haasteellisin osuus on ihmiset. Tekniset ja muut asiat ovat ratkaistavissa, jos onnistumme ihmisten välisessä yhteistyössä. Meidän pitää saada kohdistettua työtehtävät kunkin osaamisen ja vahvuuksien mukaan ja varmistaa, että jokainen pystyy tekemään tehokkaasti työtä. Tämä on yksi tärkeimmistä menestymisemme edellytyksistä. 

Minkälainen ihminen menestyy sinun tehtävässäsi?

Jokainen on yksilö, ja useimmilla on mahdollisuus menestyä hyvin erilaisissa tehtävissä, jos niin haluaa. Rakennustuotannossa on apua siitä, että tulee erilaisten ihmisten kanssa toimeen, pystyy keskittymään tehtäväänsä nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja on halukas ottamaan aktiivisesti selvää asioista. Ennen kaikkea pitää tehdä nöyrästi työtä – sama pätee tietysti kaikkeen työhön.