Tule meille työkaveriksi

Lemminkäisellä työskentelee noin 4 800 rakennus- ja muiden alojen ammattilaista. Kaksi kolmasosaa lemminkäisistä rakentaa Suomessa ja kolmasosa muissa toimintamaissamme Skandinaviassa, Venäjällä ja Baltiassa.

Vahvuutemme on työyhteisössämme. Meillä yhteishenki on hyvä, yksiköissä ja tiimeissä asiat toimivat ja työkaverit tukevat toisiaan. Panostamme vahvaan esimiestyöhön. Henkilöstömme arviot esimiestyön laadusta ovat nousseet jatkuvasti.

Meillä tehdään pitkiä työuria ja arvostetaan sitoutumista. Monet myös palaavat meille työskenneltyään välillä muualla. Voimakkaan kansainvälistymisen seurauksena käytämme työssämme paljon muun muassa englantia ja venäjää.

Keskitymme asioiden aikaansaamiseen ja yhdessä tekemiseen. Töissä saa myös olla hauskaa. Meillä et välttämättä tarvitse jakku- tai liituraitapukua. Johto ja esimiehet ovat lähellä ja helposti lähestyttäviä.

Yli puolet henkilöstöstämme on työmailla ja kohteissa toimivia rakennusalan ammattilaisia. Myös toimihenkilöistämme iso osa työskentelee työmailla. Tämän vuoksi työturvallisuus on Lemminkäisellä äärimmäisen tärkeää ja siitä vastuu kuuluu kaikille.