Velan rakenne ja rahoituksen maturiteetti 

Velkasalkku 30.6.2016: 281 M€

Rahoituksen maturiteetti 2016–2021

  • Yhtiöllä on vuonna 2014 liikkeeseen laskettu 70 miljoonan euron hybridilaina, joka sillä on oikeus lunastaa takaisin maaliskuussa 2018
  • Lisäksi yhtiöllä oli kauden päättyessä nostettavissa olevia sitovia luottolimiittejä 185 milj. euroa
  • Huom! Vaihto-omaisuusyhtiöiden velat (98 M€) on kirjattu taseessa korollisiin velkoihin, ja ne siirtyvät asunto-osakkeen ostajien vastattaviksi kohteiden luovutusten yhteydessä

Kovenantit

Lemminkäisen sitovaan luottolimiittiin sisältyy kaksi neljännesvuosittain tarkasteltavaa taloudellista kovenanttia:

  • nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku sekä
  • omavaraisuusaste.

 

Päivitetty 28.7.2016