Muurla-Lohja highway at sunrise

Velat ja rahoitusasema

Rahoituksen tunnusluvut

Tunnusluku6/20166/201512/201512/2014 12/201312/201212/2011
Omavaraisuusaste, % 1) 33,8 33,1 40,6 37,1 27,3  37,2 30,8
Nettovelkaantumisaste, % 2) 52,2 57,2 33,6 51,8 100,8  62,8 114,5
Korollinen velka, M€,  josta 281,3 334,7 254,7 347,8 407,6  371,2 431,6
- lyhytaikaista velkaa, M€ 161,5 200,1 131,6 208,3 346,3  232,4 237,0
- pitkäaikaista velkaa, M€ 119,9 134,5 123,1 139,5 61,3  138,8 194,6
Likvidit varat, M€ 116,2 122,9 127,9 134,2 81,1  93,9 30,4
Korollinen nettovelka, M€ 165,2 211,7 126,8 213,6 326,5 277,3 401,2
Sitovia luottolimiittejä, nostettavissa, M€ 185,0 185,0 185,0 185,0 175,0 139,6 140,7
Tililimiittisopimuksia, nostettavissa, M€ 12,4 32,8 12,3  33,2  44,0 54,1  
Nettorahoituskulut 3), M€ 8,7 11,2 -20,6 -37,9 -26,8 -21,4 -18,9

1) Omavaraisuusaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana 6/2016: 26,4 %, 6/2015: 23,1 ja 12/2015: 28,6 %.
2) Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana pääomana 6/2016: 95,0 %, 6/2015: 125,2 % ja 12/2015: 89,6 %.
3) kumulatiivinen vuoden alusta

 

Päivitetty 15.8.2016