Johdon omistukset

MAR-sääntöjen myötä Lemminkäisen johtotehtävissä toimiviin henkilöihin (joiden Lemminkäisen rahoitusvälineillä tekemät liitetoimet tulee ilmoittaa) kuuluvat 3.7.2016 lähtien Lemminkäisen hallitus sekä toimitusjohtaja.

Alla olevassa taulukossa on esitetty hallituksen, toimitusjohtajan sekä muun johtoryhmän omistukset 2.7.2016 tilanteessa: