Asfalttikartelliasia

Helsingin käräjäoikeus antoi 28.11.2013 päätöksensä asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista. Päätöksen mukaisesti Lemminkäinen kirjasi kuluksi noin 66 milj. euroa vuoden 2013 tulokseen. Tästä noin 60 milj. euroa koostui Lemminkäiselle yksin määrätyistä vahingonkorvauksista, Lemminkäisen osuudesta sille ja muille asfalttialan yrityksille yhteisvastuullisesti määrätyistä korvauksista sekä korvauksiin liittyvistä koroista ja oikeudenkäyntikuluista. Tämän summan yhtiö maksoi tammikuussa 2014.

Lemminkäinen on valittanut Helsingin hovioikeuteen kaikista niistä 35 käräjäoikeuden päätöksestä, joissa kantajien vaatimukset osittain hyväksyttiin. Yhtiön näkemyksen mukaan päätöksiin liittyy muun muassa oikeuskysymyksiä, jotka käräjäoikeus on ratkaissut aiemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi vanhentumiseen ja arvonlisäveroon liittyvät kysymykset. Suullinen pääkäsittely on käyty Helsingin hovioikeudessa, ja päätöksiä odotetaan vuoden 2016 aikana.

Myös Suomen valtio ja 22 kuntaa ovat jättäneet valituksensa Helsingin hovioikeuteen.

Käräjäoikeuden marraskuussa 2013 ratkaisemien kanteiden lisäksi käsittelyn alkamista odottaa 21 vahingonkorvauskannetta Lemminkäistä ja muita asfalttialan yrityksiä vastaan. Näiden kanteiden pääomamäärä on yhteensä noin 26 miljoonaa euroa, joista Lemminkäinen on tehnyt yhteensä 13 miljoonan euron kuluvarauksen.

Aiheeseen liittyvät tiedotteet:

Verkkotiedote 2.3.2015: "Asfalttialan vahingonkorvausoikeudenkäyntien käsittely alkaa hovioikeudessa."

Pörssitiedote 31.3.2014: "Lemminkäinen valittaa käräjäoikeuden asfalttikartelliin liittyvien vahingonkorvausoikeudenkäyntien päätöksistä".

Pörssitiedote 20.12.2013: "Lemminkäinen kirjaa kertaeriä vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen".

Pörssitiedote 2.12.2013:"Lemminkäisen osuus asfalttikartellin vahingonkorvauksista tarkentunut noin 48 miljoonaksi euroksi korkoineen ja kuluineen."

Pörssitiedote 28.11.2013: "Asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvaukset painavat Lemminkäisen vuoden 2013 tuloksen selvästi tappiolle"

Pörssitiedote 28.11.2013: "Lemminkäinen määrättiin maksamaan korvauksia pääomamäärältään enintään 34 miljoonaa euroa".

 

Tapahtumahistoria

Vuosi   Tapahtuma

2014

31.3.2014 Lemminkäinen on päättänyt valittaa Helsingin hovioikeuteen Helsingin käräjäoikeuden asfalttikartelliin liittyvien vahingonkorvausoikeudenkäyntien päätöksistä.
Tiedote 31.3.2014

2013

Helsingin käräjäoikeus on 28.11.2013 antanut päätöksensä asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista.
Tiedote 28.11.2013
Tiedote 2.12.2013
Tiedote 20.12.2013

2013

Käräjäoikeus antaa päätöksensä käsiteltyjen kanteiden osalta 28.11.2013.
Tiedote 8.10.2013

2012

Vahingonkorvauskanteiden käsittely: Oikeudenkäyntien valmisteluistunnot aloitetaan tammikuussa 2012. Pääkäsittelyt alkavat syyskuussa 2012 ja niiden on alustavasti suunniteltu jatkuvan huhtikuulle 2013 asti. Päätösten antamisajankohdat eivät vielä ole tiedossa.

2009

KHO:n päätös: Asfalttialan yhtiöille määrätään yhteensä 82,6 milj. euron seuraamusmaksu kilpailunrajoituslain vastaisesta toiminnasta. Lemminkäiselle määrätty seuraamusmaksu on kilpailuviraston esityksen mukainen 68 milj. euroa. Lemminkäinen kirjaa kuluvan vuoden kolmannelle kvartaalille kuluksi 54 milj. euroa.
Pörssitiedote 29.9.2009
Pörssitiedote 29.9.2009

2007

Lemminkäinen valittaa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Pörssitiedote 19.12.2007
  Markkinaoikeuden päätös: Asfalttialan yhtiöille määrätään 19,4 milj. euron seuraamusmaksut, josta Lemminkäiselle 14 milj. euroa. Lemminkäinen kirjaa kuluvan vuoden neljännelle kvartaalille kuluksi 14 milj. euroa.
Pörssitiedote 19.12.2007

2004

Kilpailuvirasto esittää seitsemälle asfalttialan yritykselle ja Asfalttiliitolle kilpailunlainsäädännön rikkomuksista vuosina 1994 - 2002 seuraamusmaksua epäilemässään asfalttikartelliasiassa. Kilpailuvirasto esittää Lemminkäiselle 68 milj. euron seuraamusmaksua

2003

Kilpailuvirasto toimittaa kesäkuussa 2003 Lemminkäiselle esitysluonnoksen markkinaoikeudelle koskien epäiltyä asfalttialan kartellia. Esitysluonnoksessaan kilpailuvirasto epäilee, että asfalttialalla olisi vuosina 1995-2002 toiminut valtakunnallinen kartelli, johon olisivat osallistuneet kaikki alan merkittävät toimijat

 

Päivitetty 25.11.2015