Sisäpiirihallinto

Lemminkäinen noudattaa toiminnassaan NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jota on täydennetty sisäisellä sisäpiiriohjeella. Yhtiö ylläpitää julkista ja yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä Euroclear Finland Oy:n Sire-järjestelmässä.

Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat Lemminkäisen hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Lisäksi yhtiö määrittelee ilmoitusvelvollisiksi sisäpiiriläisiksi konsernin johtoryhmän jäsenet. Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten Lemminkäisen osakkeiden omistus on julkista.

Lisäksi yhtiöllä on pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa. Heidän osakeomistuksensa ei ole julkista. Lemminkäinen pitää tarvittaessa myös hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

Yhtiön pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Lemminkäisen arvopapereilla tammikuun 1. päivän ja tilinpäätöstiedotteen julkistuksen välisenä aikana eikä välitilinpäätösten osalta katsauskausien päättymisen ja osavuosikatsausten julkistamisen välisinä aikoina (suljettu ikkuna) siten, että kaupankäyntikielto päättyy julkistamispäivänä klo 24.00.

Lemminkäisen sisäpiirivastaavana toimii konsernin lakiasiainjohtaja.

Lemminkäisen ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten omistus- ja kaupankäyntitiedot

 

Päivitetty 4.1.2016