Konsernin rakenne

Lemminkäisen liiketoiminta on organisoitu viiteen päätoimialaan: Suomi, talonrakentaminen; Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen; Suomi, talotekniikka, Venäjä ja Skandinavia.

 Toimiala

Suomi, talonrakentaminen

Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen

Talotekniikka

 Venäjä

 Skandinavia

Liiketoiminta

Asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, teollisuusrakentaminen, korjausrakentaminen, kiinteistökehitys ja elinkaarihankkeet. Päällystys- ja kiviainestoiminta, maa- kallio- ja pohjarakentaminen, tie-, katu- ja rataverkoston rakentaminen sekä kunnossapito. Talo- ja kiinteistöteknisten järjestelmien asennus- ja kunnossa-pitopalvelut Talonrakentaminen (pääosin Pietarissa), infrarakentaminen (päällystystoiminta) Infrarakentaminen, talonrakentaminen (vain Ruotsi)

Markkina-
asema

Yksi suurimmista asunto-
ja toimitilarakentajista Suomessa
#1 päällystys-
urakoinnissa
#1-2 kallio-
rakentamisessa

Yksi suurimmista infrarakentajista
(tie- ja raide-
rakentaminen, maa- ja pohjarakentaminen)
#2-3 talotekniikan urakoinnissa sekä huolto- ja ylläpitotoiminnassa Yksi suurimmista ei-Venäläisistä asuntorakentajista (comfort-luokka) Pietarissa.

#1-3 päällystyksessä Norjassa ja Tanskassa.

Merkittävä infrarakentaja Skandinaviassa.

Strateginen
rooli

Pääoman sitominen omaan tuotantoon tuottaa tulosta hyvässä suhdanteessa. Tasainen tulos suhdanteista riippumatta. Huolto- ja ylläpitopalvelut tuovat jatkuvaa kassavirtaa Omaperusteinen asuntorakentaminen on yksi strategian painopistealueista. Lemminkäinen arvioi, että strategiakauden loppuun mennessä noin 20 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee Venäjältä.  Lemminkäisen
tavoitteena on kasvaa yhdeksi Pohjois-Euroopan johtavista vaativien
infraratkaisujen tarjoajista.

 

 

Päivitetty 2.1.2014