Lemminkäinen-konsernin rakenne

Lemminkäisen liiketoiminta on organisoitu neljään liiketoimintasegmenttiin 1.1.2015 alkaen: päällystys, infraprojektit, Suomen talonrakentaminen sekä Venäjän toiminnot.

Liiketoiminta-segmenttiPäällystysInfraprojektitSuomen talonrakentaminenVenäjän toiminnot

Liiketoiminta

Päällystys- ja kiviainestoiminta sekä maarakennus Pohjarakentaminen, maanalainen rakentaminen, teiden, siltojen ja rataverkoston rakentaminen Asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, teollisuusrakentaminen, korjausrakentaminen, kiinteistökehitys ja elinkaaripalvelut Talonrakentaminen (pääosin Pietarissa), infrarakentaminen (päällystys ja erikoispinnoitteet)

Markkina-
asema

Vahva asema Pohjoismaissa ja Baltian maissa; yksi suurimmista päällystäjistä

Vahva asema infrarakentamisessa Pohjois-Euroopassa Viiden suurimman talonrakentajan joukossa Suomessa Yksi suurimmista ei-venäläisistä asuntorakentajista (comfort-luokka) Pietarissa

 Lemminkäisen palvelut toimintamaissa

*) Sis. teiden huolto- ja ylläpitotoiminnan, kiviainesliiketoiminnan ja maarakentamisen

 

 

Päivitetty 5.3.2015