Lemminkäinen-konsernin rakenne

Lemminkäisen liiketoiminta on organisoitu kolmeen liiketoimintasegmenttiin: infrarakentaminen, Suomen talonrakentaminen sekä Venäjän toiminnot.

 Toimiala

Infrarakentaminen

Talonrakentaminen, Suomi

 Venäjän toiminnot

Liiketoiminta

Päällystys- ja kiviainestoiminta, maa- kallio- ja pohjarakentaminen, tie-, katu- ja rataverkoston rakentaminen sekä kunnossapito, talonrakentaminen Ruotsissa. Asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, teollisuusrakentaminen, korjausrakentaminen, kiinteistökehitys ja elinkaarihankkeet. Talonrakentaminen (pääosin Pietarissa), infrarakentaminen (päällystys ja erikoispinnoitteet)

Markkina-
asema

Yksi johtavista Pohjois-Euroopan päällystäjistä

Vahva asema infrarakentamisessa Pohjois-Euroopassa

Yksi suurimmista asunto-
ja toimitilarakentajista Suomessa
Yksi suurimmista ei-venäläisistä asuntorakentajista (comfort-luokka) Pietarissa.

 

 

Päivitetty 30.7.2014