Lemminkäinen-konsernin johto

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa konsernin liiketoiminnan käytännön johtamisesta ja suunnittelusta. Toimitusjohtaja huolehtii konsernitasolla strategisesti merkittävien toimenpiteiden valmistelemisesta sekä hallituksen päättämien toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että konsernin johtamisresurssit ovat riittävät ja että konsernin hallinto toimii asian mukaisesti ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Vuosi 2013: Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtajana toimi vuonna 2013 tekniikan lisensiaatti Timo Kohtamäki (s.1963).

Johtoryhmä

Lemminkäinen-konsernin johtoryhmään kuuluvat emoyhtiön toimitusjohtajan lisäksi muut hallituksen nimittämät jäsenet. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana ja nimittää johtoryhmän sihteerin.

Säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa kokoontuvan johtoryhmän tehtävänä on toimia Lemminkäisen toimitusjohtajan tukena muun muassa strategian, toimintasuunnitelmien, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten asioiden valmistelussa ja käytäntöön viennissä. Lisäksi johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa sisäisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun varmistamisessa.

Vuosi 2013: Lemminkäisen toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana vuonna 2013 jatkoi Timo Kohtamäki. Johtoryhmän muut jäsenet olivat liiketoimintasegmenttien johtajat Harri Kailasalo (Suomen infrarakentaminen, Baltian maat ja projektivienti), Marcus Karsten (Suomen talotekniikka), Casimir Lindholm (Suomen talonrakentaminen) sekä henkilöstöstä ja ICT:stä vastaava johtaja Tiina Mellas, strategiajohtaja Tiina Mikander, hankintajohtaja Jouni Pekonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman. Johtoryhmän jäsenenä toimi 8.8.2013 saakka kansainvälisten toimintojen toimialajohtaja Henrik Eklund. Uusina johtoryhmän jäseninä aloittivat liiketoimintasegmenttien johtajat Timo Vikström (Skandinavia) 8.8.2013 alkaen ja Maaret Heiskari (Venäjä) 1.1.2014 alkaen.
 
Johtoryhmä kokoontui säännöllisesti kuukausittain sekä piti lisäksi strategiaan ja liiketoimintasuunnitteluun liittyviä kokouksia. Lemminkäisen johtoryhmän työskentelyn keskeisimpiä aihealueita vuonna 2013 olivat toiminnan tehostaminen ja kustannusrakenteen keventäminen sekä yhtiön uusi strategia kaudelle 2014–2018.

Katso nykyisen johtoryhmän esittely täältä.

 


Päivitetty 31.3.2014