Uusioasfaltti

Uusioasfalttia kierrätysasfaltista 

Teiltä poistettava vanha asfaltti on täysin kierrätettävä tuote, jota voidaan käyttää uuden asfaltin raaka-aineena.  Laatu ja kestävyys ovat vastaavat kuin täysin uusista raaka-aineista tehdyllä asfaltilla.

Asfaltti koostuu pääasiassa murskatusta  kiviaineksesta ja öljypohjaisesta bitumista. Rakennus- ja päällystysprojekteissa vanha päällyste poistetaan, kerätään ja kuljetetaan asfalttitehtaalle. Siellä se murskataan käyttökelpoiseksi raaka-aineeksi. Näin syntyvää kierrätysasfalttia käytetään asfalttiseoksissa.

Vanhan asfaltin bitumin ja kiviaineksen uusiokäyttö pienentää kokonaisprosessin energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Yhtä laadukasta kuin uusi asfaltti

Kierrätysasfaltti tarjoaa asiakkaillemme ympäristöystävällisemmän tuotteen, jonka laatu- ja kestävyysominaisuudet vastaavat uuden asfaltin ominaisuuksia.

Testit ja tutkimukset osoittavat, että Lemminkäinen on onnistunut hyvin vanhan bitumin uudistamisessa lisäämällä sen joukkoon uutta, pehmeämpää bitumia. Nykyisin kierrätetty asfaltti on yhtä laadukasta kuin uusi asfaltti.

Me Lemminkäisellä olemme hyödyntäneet kierrätettävää materiaalia raaka-aineena jo 1990 luvun alkupuolelta lähtien. Suomessa ja Tanskassa Lemminkäinen on kierrätysasfaltin käytössä askeleen muita edellä. Asfaltin uusiokäyttöä ovat hidastaneet muun muassa  alaa koskevat lait ja asetukset sekä asenteet.